Στο ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις απλοποιημένες διαδικασίες σύστασης εταιρειών – Το πλήρες κείμενο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 227Α/6.12.16 ο νόμος 4441 06-12-16 με θέμα:

“Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”

που ψήφισε η Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ:
ΦΕΚ 227 Α Ν 4441 06-12-16 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων άρση κανονιστ εμποδίων στον ανταγωνισμο κ λοιπές διατάξεις

Print Friendly, PDF & Email