Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Θήρας στις 8/6 – Τα θέματα

Για την Πέμπτη 8 Ιουνίου, ώρα 18:30, έχει προγραμματιστεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων, που στην πλειονότητά τους αφορούν αιτήσεις επιχειρήσεων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε χερσαίες λιμενικες ζώνες, για τις οποίες είναι αρμόδιο του Λιμενικό Ταμείο:

1. Έγκριση πληρωμής 1ου λογαριασμού για τη μελέτη με τίτλο: “Επισκευή προβλήτας Αθηνιού”

2. Έγκριση εξόδων προέδρου.

3. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017.

4. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών.

5. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΙΩΣΗΦ ΛΟΜΒΡΑΝΟΣ, με την επωνυμία “Παλιά Σκάλα”, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”.

6. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση Ε. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. με την επωνυμία “Συρτάκι”, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”


7. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου- με την επωνυμία “Μανταλένα”, τουριστικά είδη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

8. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας , στην επιχείρηση ΚΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου με την επωνυμία Santorini’s Memories- Τουριστικό Γραφείο”

9. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση “Γ. & Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε.” για την τοποθέτηση προϊόντων”

10. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για την τοποθέτηση προϊόντων”

11. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση του ΠΕΛΕΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Μηνά για την τοποθέτηση προϊόντων”

12. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση Ν. ΣΤΕΡΓΙΟΥ & Π. ΤΟΤΣΚΑ Ο.Ε. για την επωνυμία “Καφέ ‘Ηλιος”, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

13. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ – ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με την επωνυμία Κάπτεν Νίκολας, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

14. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Όρμου Φηρών αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. για την τοποθέτηση προϊόντων”


15. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΒΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, με την επωνυμία “Βάβουρα Μαρία” για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ τοποθέτησης προϊόντων”

16. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΓΑΒΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ τοποθέτησης προϊόντων”

17. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΔΡΟΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου, τουριστικό γραφείο (HOLIDAY TOURS)», για την στάθμευση επαγγελματικών οχημάτων”

18. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση UNISANSET PRIVATE COMPANY για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

19. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, με την επωνυμία “Καλόγερος”, για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων”

20. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση PRINCESS SANTORINI VILLAS Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. (Λειβαδάρος Ρουσσέτος), γραφείο εκμίσθωσης ΙΧ (Κεντρικό)”


21. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου , που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση PRINCESS SANTORINI VILLAS Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. (Λειβαδάρος Ρουσσέτος), γραφείο εκμίσθωσης ΙΧ (Υποκατάστημα)”

22. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου , που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Ευάγγελου, με την επωνυμία “SPIRIDAKOS” γραφείο εκμίσθωσης ΙΧ”

23. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου , που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με την επωνυμία “ΜΑΚΙS” για την τοποθέτηση ψυγείων”

24. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση BEHAR XHAFERAJ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

25. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου , που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΛΥΓΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. με την επωνυμία “AUTOUNION”, γραφείο εκμίσθωσης ΙΧ”

26. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με την επωνυμία “ΚΑΛΛΙΣΤΗ” για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

27. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου , που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Λιμένα Αθηνιού αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση MERCEL VAN DER MOLEN με την επωνυμία “MASTEBO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”,
Επιχείρηση μαζικής Εστίασης Πρόχειρου γεύματος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”


28. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Κόρφου Θηρασίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ευάγγελου για τοποθέτηση προϊόντων πλανόδιου εμπορίου”

29. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου , που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Κόρφου Θηρασίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου με την επωνυμία “Κάπτεν Νικ” για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

30. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου , που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Κόρφου Θηρασιάς αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας , στην επιχείρηση BΛΑΧΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ του Ευστράτιου με την επωνυμία “Μύλος” για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

31. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου , που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Κόρφου Θηρασίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βάλσαμου με την επωνυμία “Τony’s” για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

32. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Αμμούδι Οίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση “ΑΜΜΟΥΔΙ ΙΚΕ” με την επωνυμία ΑΜΜΟΥΔΙ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

33. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Αμμούδι Οίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση “ΑΜΜΟΥΔΙ ΙΚΕ” με την επωνυμία ΑΜΜΟΥΔΙ για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”


34. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Αμμούδι Οίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΜΠΙΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ με την επωνυμία SUNSET II, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

35. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Αμμούδι Οίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΜΠΙΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ με την επωνυμία SUNSET I, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

36. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Αμμούδι Οίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΜΠΙΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ με την επωνυμία SUNSET I, για την τοποθέτηση ενυδρείου”

37. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Αμμούδι Οίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΠΑΓΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με την επωνυμία “ΚΑΤΙΝΑ”, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

38. Αίτηση για “Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται σε χερσαία λιμενική ζώνη Αμμούδι Οίας αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο.Ε με την επωνυμία “ΤΡΙΑΙΝΑ”, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων”

Print Friendly, PDF & Email