Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας την Τρίτη με 41 θέματα

Για την Τρίτη 17 Ιουλίου και ώρα 18:00 έχει προγραμματιστεί η επόμενη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ  ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟNΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΡΑΜΟΓΗΣ ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE PRODUCTS”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ: “2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 100/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΝ 16Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΟ 15-06-2018 ΕΩΣ 17-06-2018”. (ΠΕΛΙΚΑΝ Α.Ε.)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΝ 16Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΠ 15-06-2018 ΕΩΣ 17-06-2018”. (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΙΓΝΟΣ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΝ 16Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΌ 16-06-2018 ΕΩΣ 17-06-2018”. (CENTRAL FIRA HOTEL)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΝ 16Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΟ 16-06-2018 ΕΩΣ 17-06-2018”. (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΤΡΟΣ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

17. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ –CASH AND CARRY-ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ” ΣΤΗ ΜΕΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 16-06-2018 ΕΩΣ 30-06-2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΥ Ν. 4483/2017, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

23. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.22 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2266/94.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24. EΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ ΘΗΡΑΣ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #238.420,45# € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 18-19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

29. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ” Β’ ΤΟΜΟΣ ΥΨΟΥΣ #550,00# €.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

31. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #322,49# €, ΤΗΣ “ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ Γ.-Β.ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΚΗΣ ΦΩΚΑΣ Ο.Ε.”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΠΟ ΘΗΡΑΣΙΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΜΑΪΟΣ 2018)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

34. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 01-06-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 29-06-2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

35. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

36. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ & ΜΑΝΩΛΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

37. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

38. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01-06-2018 ΕΩΣ 15-06-2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

39. ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

40. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

41. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Ε.) “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here