Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας στις 5/3

Για εκλογή νέου Προεδρείου ΔΣ και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νέο Προεδρείο για το Δημοτικό Συμβούλιο και νέα μέλη για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για το χρονικο διάστημα 5/3/17-31/8/19, θα εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας κατά την επόμενη συνεδρίασή του την Κυριακή 5 Μαρτίου, ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΑΠΠΟΣ.

Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Δ.Κ.Κ (Ν.3852/2010).

Print Friendly, PDF & Email