Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θήρας

Για την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θήρας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. με στόχο τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία εγκαταστάσεων στον Όρμο Φηρών νήσου Θήρας.
  2. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενου λιμένα και αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή “Ρίβα” νήσου Θηρασίας.
  3. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή “Λιμένας Αθηνιού” νήσου Θήρας.
  4. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην “Βλυχάδα Θήρας”.
  5. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή “Αμμούδι Οίας” νήσου Θήρας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο ίδιο σημείο, οπότε και θα θεωρηθεί, σε κάθε περίπτωση, ότι υφίσταται απαρτία.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στην Γραμματεία του Δημάρχου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimarxos@thira.gov.gr και στο τηλέφωνο 2286360101.

Print Friendly, PDF & Email