Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 16/1

Τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, ώρα 14:00, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με τηλεδιάσκεψη από Σύρο και Ρόδο. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2016 οι οποίες δεν εξοφλήθησαν μέχρι 31-12-2016 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
  2. Πληρωμή δαπανών οικονομικού έτους 2016 οι οποίες δεν εξοφλήθησαν μέχρι 31-12-2016 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
  3. Διαγωνισμός μεταφοράς αλληλογραφίας & ταχυμεταφοράς Π.Ε. Κυκλάδων.
Print Friendly, PDF & Email