Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 18/5

Την Παρασκευή 18 Μαΐου, ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

 1. Αποδοχή και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη κτηματογράφησης Επαρχιακής οδού Λίνδου – Κατταβιά”.
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 71230 του έργου: “Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου”.
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 72155 του έργου: “Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπάθου (2015)” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 4. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 71231 του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Τήλου στον οδικό άξονα Άγιος Αντώνιος- Άγιος Παντελεήμονας”.
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 71089 του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών”.
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 71206 του έργου: “Δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 7. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 67722 του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου”.
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 67832 του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της επαρχιακής οδού Κατταβιάς – Πρασονήσι με Βρουλιά” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 9. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 67842 του έργου: “Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 10. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας – στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου – του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης – απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου”.
 11. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: “Σχεδιασμός πρότυπου αναψυκτηρίου, αποδυτηρίων, πύργο ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.
 12. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: “Σχεδιασμός φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.
 13. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: “Σχεδιασμός πρότυπης στάσης μέσων μαζικής μεταφοράς για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.
 14. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: “Σχεδιασμός καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι) για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.
 15. Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο: “Σχεδιασμός κάλαθου απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου”.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου”.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της Προμελέτης Οδοποιίας και Κόμβων καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια της μελέτης του έργου: “Μελέτη Βελτίωσης – Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού- Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Αποκατάσταση πρανούς και τεχνικού επί της επαρχιακής οδού στην περιοχή Αγ. Βασίλειος Νήσου Κω”.
 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Προσθήκη ισογείου κτιρίου κατ’ επέκταση (γραφεία διδασκάλων, κυλικείο) στο Δημοτικό Σχολείο Πέρα Γιαλού Αστυπάλαιας”.
 20. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρίθμ. 140/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ: 7ΖΕΔ7ΛΞ-ΗΗΝ, (ως προς το (β)-σχετικό) και έγκριση νέου προσωρινού μειοδότη για το έργο: “Επέκταση – Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Ρόδου”.
 21. Ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 182/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ:ΩΚΣ07ΛΞ-ΛΗΚ, που αφορά την Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Στεγάνωση οροφής εκκλησίας του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου”.
 22. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου Μυκόνου (2018)”.
 23. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο: “Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς Φολέγανδρου”.
 24. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Άνδρου (2018)”.
 25. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας με χρονολογία 30-04-2018 (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου: “Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου νήσου Σερίφου”.
 26. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Σίφνου”.
 27. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Κιμώλου”.
 28. Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου (2016)”.
 29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: “Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας – Αρτεμώνα και επένδυση τάφρου Βορεινής”.
 30. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας  Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2017-2019.
 31. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στο νομό Δωδεκανήσου.
 32. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: “Χαρτογράφηση και προώθηση περιπατητικών μονοπατιών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του παραδοτέου 3.3 του έργου ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας”.
 33. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την “Μυοκτονία Απεντόμωση και Απολύμανση κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 34. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια led φωτιστικών δρόμου ΠΕ Τήνου.
 35. Έγκριση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την “Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων των ΠΕ Άνδρου & Νάξου”.
 36. Επιβολή Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών του έργου: “Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για παιδιά με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” / ΟΜΑΔΑ 1: Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα.
 37. Έγκριση επιδομάτων γονικής μέριμνας μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 38. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στον Δικτυόπουλο Κυριάκο του Χαράλαμπου.
 39. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (Επίδομα προβληματικών παραμεθορίων περιοχών σε ειδικούς συμβούλους).
 40. Έγκριση πολυετίας πίστωσης για την πρόσληψη πέντε (5) υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ).
 41. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 42. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 43. Έγκριση δέσμευσης ποσών για ανεξόφλητες δαπάνες οικονομικού έτους 2017, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 44. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 45. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 46. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 47. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 48. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 49. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 50. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 51. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 52. Έγκριση έναρξης διαπραγμάτευσης για τη διαφημιστική προβολή στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο του ομίλου CNN International.
 53. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της ΠΝΑ στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2018 στο Λονδίνο.
 54. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 55. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 56. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 57. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων και Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 58. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας κλήρωσης για την Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της προμήθειας “Συντήρηση-Εκσυγχρονισμός του Αντικεραυνικού Συστήματος Ι.Π. Παναγιάς Εκατονταπυλιανής Πάρου”.
 59. Δικαστικές υποθέσεις.
 60. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 61. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
 62. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 63. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here