Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις 22/1

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, ώρα 13:00, πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο και με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 2. Έγκριση απόφασης πληρωμής δαπανών οικονομικού έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 3. Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 4. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για προμήθεια καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων έτους 2018.
 5. Απαλλαγή υπολόγων ΧΕΠ Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 6. Δέσμευση Πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 7. Έγκριση ανεξόφλητων δαπανών οικονομικού έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 8. Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 9. Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων που αφορούν υποχρεώσεις για έργα, πολυετούς δεσμεύσεις και παράταση αυτών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 10. Έγκριση ανάληψης δαπανών οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 12. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: “Καθαριότητα γραφείων και χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου – Άνδρου – Θήρας – Κέας / Κύθνου – Μήλου – Μυκόνου – Νάξου -Πάρου και Τήνου”.
 13. Ορθή Επανάληψη απόφασης 719/2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 14. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
 15. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 16. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Print Friendly, PDF & Email