Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στις 14/5

Τη Δευτέρα 14 Μαΐου, ώρα 09:00, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο. Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Συζήτηση επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της ∆ημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ” – Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου στα μικρά νησιά των Κυκλάδων στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, Άξονας Προτεραιότητας 5 “Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής”, με τίτλο “Βελτίωση Ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της
Περιφέρειας”.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου στα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, Άξονας Προτεραιότητας 3 “Βελτίωση Βασικών Υποδομών”, με τίτλο “∆ημιουργία και Βελτίωση υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου-έργο οδικής ασφάλειας”.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου στα μικρά νησιά της ∆ωδεκανήσου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος”Νότιο Αιγαίο”, Άξονας Προτεραιότητας 5 “Ενίσχυση της Περιφερειακής
Συνοχής”, με τίτλο “Βελτίωση Ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας”.
Εισηγητής: Ειδικός Συνεργάτης Στέργος Στάγκας

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου στα μεγάλα νησιά της ∆ωδεκανήσου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”, Άξονας Προτεραιότητας 3 “Βελτίωση Βασικών Υποδομών”, με τίτλο “∆ημιουργία και Βελτίωση υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου-έργο οδικής ασφάλειας”.
Εισηγητής: Ειδικός Συνεργάτης Στέργος Στάγκας

ΘΕΜΑ 6ο:
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων έτους 2018
Εισηγητής: Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Κυκλάδων Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Προϊστάμενος ∆/νσης Οικονομικού Κυκλάδων Ευάγγελος Μαούτσος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητές: Α.Παπούλης Αν. Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτ. Πρ/σμού ∆ωδεκανήσου
Β.Γιαννούρης, Αν.Προϊστάμενος ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού ∆’ Τριμήνου 2017
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 – Οικονομικού Προϋπολογισμού 2018 της ΑΜΚΕ “ΓΑΛΗΝΟΣ” (από αναβολή)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ Νικόλαος Καραμαρίτης

ΘΕΜΑ 11ο:
Ακύρωση της υπ.αριθμ.146/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το έργο “∆ιαμόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας ∆ιάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜ∆ΚΦ)”.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Θωμάς Σωτρίλλης

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο “Προσθήκη αίθουσας νηπιαγωγείου στο ∆ημοτικό Σχολείο ∆ονούσας”
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μαργαρίτης Γιάννης

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Μεγίστης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων”
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Ευστρατίου

ΘΕΜΑ 14ο:
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Έρευνα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση Μελισσοκομικών προβλημάτων στα νησιά των Κυκλάδων, προϋπολογισμού 19.900 € προ ΦΠΑ
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση 1ης τροποποίησης της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Κάσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής: Έπαρχος Γιάννης Μηνατσής

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων”
Εισηγητής: Έπαρχος Γιάννης Θεμέλαρος

ΘΕΜΑ 17ο:
Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 18ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here