Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στις 15/4

Για την Κυριακή 15 Απριλίου, ώρα 19:00, είναι προγραμματισμενη στη Ρόδο η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο:
Παραχώρηση στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τμήματος ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ. 65Β, στην Τοπική Κοινότητα Ιαλυσού, για την ανέγερση Ναού με χρηματοδότηση από την Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιαλυσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του του αρθρ. 22, ν. 4301/2014.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 2ο:
Ενημέρωση για την εξέλιξη της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Επιπτώσεων για την εγκατάσταση στα διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών Α.Π.Ε.
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 3ο:
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ” και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το ∆.Σ. της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ” αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη


ΘΕΜΑ 4ο:
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου” και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου” αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Μήλου για την Εκπόνηση Μελετών του έργου: “∆ημοτικό Σφαγείο με Βιοκλιματικά Κριτήρια στη Θέση Τρυπητές Μήλου”.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση Σύναψης Σύμβασης ∆ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σίφνου για το έργο “Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) ∆ήμου Σίφνου” – Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 – Οικονομικού Προϋπολογισμού 2018 της ΑΜΚΕ “ΓΑΛΗΝΟΣ”.
Εισηγητής: Καραμαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 8ο:
1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου & ∆ήμου Σύρου Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου ∆ήμου Σύρου-Ερμούπολης “∆ημήτριος Βικέλας” – Κλειστή Αίθουσα Α’ (Άρθρο 5 Ισχύς προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα).
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “∆ιαμόρφωση χώρου γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Πυλώνας”
Εισηγητής: Νίκος Νικολής

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Καρπάθου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου”
Εισηγητής: Γιάννης Μηνατσής


ΘΕΜΑ 11ο:
Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Αν∆ιΚαΤ: Καταδυτικές ∆ιαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου.
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 12ο:
Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου “ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη ∆ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου.
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 13ο:
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο ατόμων Κοινωνικών Λειτουργών ( ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ) για την έδρα της ∆/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ
Εισηγητής: ∆ημήτρης Αλουμανής

ΘΕΜΑ 14ο:
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Εισηγητής: Μπάρδος Χρήστος

ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here