Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στις 4/11

Για το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, ώρα 12:00, στη Ρόδο, έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Ανάληψη πρωτοβουλιών εν όψει της επικείμενης κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 2ο
Ενημέρωση επί των κάτωθι ολοκληρωμένων έργων:
– Υδροδότηση πόλης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά
– Ανάθεση διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου
– Σύναψη σχετικής συμφωνίας με Δήμο Ρόδου και ΔΕΥΑΡ
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Εγνατία Οδός Α.Ε. για το έργο «Μελέτη επισκευής, δομικής ενίσχυσης και διαπλάτυνσης της
γέφυρας Κρεμαστής, επί της Επαρχιακής Οδού Ιαλυσού – Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου», στη νήσο Ρόδο του νομού Δωδεκανήσου.
Εισηγητής: Μιχάλης Μπαριανάκης

ΘΕΜΑ 4ο
Τροποποίηση Π/Υ 2017 και 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων
Εισηγητές: Αθηνά Καλλιγά και Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 6ο
Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη 10 υπαλλήλων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 7ο
Διαβαθμιδική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο “Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλιντα νήσου Λέρου”
Εισηγητής: Γιάννης Θεμέλαρος

ΘΕΜΑ 8ο
Αντικατάσταση του πρώην περιφερειακού συμβούλου Μιχαήλ Δρακιού από την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.
Εισηγητής: Νίκος Καραμαρίτης

ΘΕΜΑ 9ο
Αντικατάσταση του πρώην περιφερειακού συμβούλου Μιχαήλ Δρακιού από το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου και ορισμός αναπληρωτών στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 10ο
Εφαρμογή του Προγράμματος Μαθητείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Μήλου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Μήλου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αμοργού με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Αμοργού. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Πάρου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Πάρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδκής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου με τίτλο: Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου
Αντιπάρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Τήνου με τίτλο : Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Τήνου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους
αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Γιάννης Γιαγιάς

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδκής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κύθνου με τίτλο: Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Δήμου Κύθνου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 17ο
Σύναψη ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Άνδρου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός Δρόμου και Αύλειου Χώρου Μονής Παναχράντου”.
Εισηγητής: Δημήτρης Λοτσάρης

ΘΕΜΑ 18ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Κιμώλου για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έργο
με τίτλο «Οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση και επισκευή δημοτικού αγροτικού δρόμου στο τμήμα “Εννέας” – “Οκτώς” – “Δέκας” Δήμου Κιμώλου”.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού της ΠΝΑ και του Δ. Θήρας για το “‘Πρόγραμμα Μελετών Συντήρησης
και Προβολής Μνημειακών Συνόλων και Μουσείων στα όρια του Δήμου Θήρας” & Ακύρωση της με αριθμό 138/03-06-2016 Απόφασης του ΠΣ, περί έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης για το ίδιο θέμα.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Άνδρου με τίτλο: Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) Επισκευή στεγών Εμπειρίκειου Γυμνασίου και Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Άνδρου. Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Δημήτρης Λοτσάρης

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Εργασίες – επισκευές στο κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου Βατίου”, προϋπολογισμού 64.200,00 €
Εισηγητής: Κάλλιστος Διακογεωργίου

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας Λιμένα Λειψών»,
προϋπολογισμού 1.285.000,00 €
Εισηγητής: Γιάννης Θεμέλαρος

ΘΕΜΑ 23ο
Γνωμοδότηση Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατ’ εξαίρεση Χωροθέτηση εκτός καθορισμένης Λατομικής Περιοχής, για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης υφιστάμενου Λατομείου Μαρμαροψηφίδας στην Πάρο.
Εισηγητής: Γιάννης Φλεβάρης

ΘΕΜΑ 24ο
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ του Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του ΔΛΤ Νάξου για τη Μελέτη “Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου”
Εισηγητής: Γιάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση Τροποποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ & του Δ. Σύρου – Ερμούπολης για την Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Καμίνια της Σύρου, ως προς τα άρθρα 3, 6 & 10
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικών/Διαβαθμιδικων Συμβάσεων Σχολικών Κτιρίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:
1) Τροποποίηση ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Άνδρου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
2) Τροποποίηση ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Θήρας για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
3) Τροποποίηση ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Πάρου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
4) Τροποποίηση ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Μήλου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
5) Τροποποίηση ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Σύρου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
6) Τροποποίηση ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
7) Τροποποίηση ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Ίου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
8) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Ανάφης για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
9) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Αντιπάρου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
10) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Κέας για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
11) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Κιμώλου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
12) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Κύθνου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
13) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Μυκόνου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
14) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Σερίφου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
15) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Σικίνου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
16) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Σίφνου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
17) Τροποποίηση ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Φολεγάνδρου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ 27ο
Έκδοση ψηφίσματος άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας.
Εισηγήτρια: Χρηστιάννα Πάπιτση

ΘΕΜΑ 28ο
Επικύρωση πρακτικών 6ης/15-5-2017, 7ης/21-7-2017, 8ης /24-7-2017 και 9ης / 29-9-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 29ο
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email