Συνεδριάζει στη Σύρο το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 18/12

Για τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, ώρα 09:30, έχει προγραμματιστεί στη Σύρο (ξενοδοχείο Ερμής) η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση έναρξης διαδικασίας ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με τίτλο “Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού”.
Εισηγήτρια: Μαριέττα Παπαβασιλείου

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Τουριστικής Προβολής για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Μαριέττα Παπαβασιλείου

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση Προγραμματισμού Αθλητικών και Πολιτιστικών Δράσεων για το έτος 2018
Εισηγήτρια: Μαριέττα Παπαβασιλείου

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Προβολής Πρωτογενούς Τομέα 2018
Ειοηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου & Μ. Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου & Μ. Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου – Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 7ο:
Τροποποίηση Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Ευάγγελος Μαούτσος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιά και Αιγαίου για το έργο “Διαμόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ)” στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Προϋπολογισμός 90.000,00 €
Εισηγητής: Νίκος Καραμαρίτης

ΘΕΜΑ 10ο:
Αύξηση ωραρίου εργασίας οκτώ (8) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Π.Ε. Δωδεκανήσου δυνάμει του άρθρου 87 του ν.4483/2017.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της ΠΝΑΙ για “Έρευνα τεκμηρίωσης της οντότητας της Αιγαιακής διατροφής ως ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο”.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Μήλου με τίτλο: Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής – Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση 2ης Τροποποίησης Συμβάσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της ΠΝΑ και των Δήμων Ανάφης, Αντιπάρου και Κύθνου για το έργο “Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων”, ως προς τα άρθρα 4 και 6: “Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων” & “Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης”.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας “Πολυδύναμο Κέντρο
Κοινωνικής Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων”
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 15ο:
Οξυμένα προβλήματα υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων της Π.Ν.Αι. και εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 στους υπαλλήλους της Π.Ν.Αι.
Εισηγητής: Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΠΕ Κυκλάδων (ΣΥΝΑΝΚ)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κέας με τίτλο: Ανακατασκευή γηπέδου 5×5 στην Ιουλίδα ν. Κέας – Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και Δήμου Κέας με τίτλο: Ανάπλαση Πλατείας Κάτω-Μεριάς – Ορισμός εκπροσώπου Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τον αναπληρωτή του.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 18ο:
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της ΠΝΑ & του Δήμου Κέας, για την εκτέλεση του έργου “Ευπρεπισμός και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης στη νήσο Κέα”.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βιτάλης

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της ΠΝΑΙ και του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (ΠΑ-ΕΛΕ) για το έργο “Ανάδειξη της αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση με την νεκρόπολη της Κυμισάλας”. Προϋπολογισμός 110.000,00 €
Εισηγητής : Κάλλιστος Διακογεωργίου

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δήμου Πάτμου για το έργο “Προμήθεια και τοποθέτηση δύο λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολειό Σκάλας Πάτμου”. Προϋπολογισμός 38.000,00 €
Εισηγητής: Γιάννης Θεμέλαρος

ΘΕΜΑ 21ο:
Τροποποίηση της ομάδας εργασίας των έργων “ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας” και “SIROCCO: Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού” του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED INTERREG, με εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 22ο:
Πρόσληψη ενός Κτηνιάτρου στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου ενός κτηνιάτρου στο Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος “Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας”
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας Λιμένα Λειψών” που εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.127/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών/Διαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη χορήγηση παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος αυτών και συγκεκριμένα:
α) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της ΠΝΑΙ και της Ιεράς Μητρόπολης Σύμης, Χάλκης, Καστελλορίζου και Τήλου για το έργο “Επισκευή και συντήρηση κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Πανορμίτη Σύμης” ως προς το άρθρο 4: Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου
β) 1η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλύμνου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Επισκευή κτηρίου παλαιών σφαγείων Δήμου Καλυμνίων”, ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή-Πόροι-Χρηματοδότηση -Διάρκεια
γ) 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Μεσαναγρού”, ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή – Πόροι -Χρηματοδότηση -Διάρκεια
δ) 1η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παστίδας”, ως προς το άρθρο 2: Σκοπός/Αντικείμενο σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα
ε) 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο Φαληράκι”, ως προς το άρθρο 2: Σκοπός/Αντικείμενο σύμβασης-Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 25ο:
Έκδοση ψηφίσματος άρσης του ηλικιακού κριτηρίου χορήγησης σύνταξης χηρείας.
Εισηγήτρια: Χρηστιάννα Πάπιτση

ΘΕΜΑ 26ο:
Επικύρωση πρακτικών 10ης/4-11-2017 και 11ης/4-11-2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 27ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email