Συνεδριάζει στις 20/2 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Για την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00, έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τηλεδιάσκεψη από Σύρο και Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ορισμού επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων για το έτος 2018 και αφορά την επιλογή των μελών επιτροπών διαγωνισμών.

2. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με προϋπολογισμό μέχρι 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α) έτους 2018.

3. Συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α) έτους 2018.


4. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Καθαρισμός Κρεμαστενού και Πέρα Ποταμού Δήμου Ρόδου”.

5. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του για το έργο: “Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου”.

6. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του για το έργο: “Χλοοτάπητας Γηπέδου Λειψών”.

7. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου Τήλου στον Οδικό Άξονα Άγιος Αντώνιος – Άγιος Παντελεήμονας”.

8. Έγκριση των όρων δημοπράτησης και ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότησή του στο έργο: “Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Καρπάθου (2015)”.

9. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων του υποέργου με (α/α 1): “Δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας”.

10. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2 περίπτωση (γ) του Ν 4412/2016 του έργου: “Εργασίες άρσης καταπτώσεων Ν. Καρπάθου – Ν. Κάσου”.

11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 67724 του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου-Ψίνθος”.

12. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 67832 του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της επαρχιακής οδού Κατταβιάς-Πρασονήσι με Βρουλιά”.

13. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 67774 του έργου: “Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας”.

14. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 67842 του έργου: “Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά”.

15. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς”.

16. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Διαγραμμίσεις-Στηθαία Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Άνδρου”.

17. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση οδικού δικτύου Μυκόνου (2018)”.

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Δομητική αποκατάσταση-επεμβάσεις στο κωδωνοστάσιο Ι. Ναού Παναγίας Φιλερήμου”.


19. Έγκριση δέσμευσης ποσού για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στο πλαίσιο του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο νομό Δωδεκανήσου.

20. Έγκριση Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την “Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Δωδεκανήσου”.

21. Έγκριση δέσμευσης ποσού για τον συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την “Καταπολέμηση Κουνουπιών για το έτος 2018 στις Περιφ. Ενότητες Κω-Καλύμνου”.

22. Έγκριση Διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την “Καταπολέμηση Κουνουπιών για το έτος 2018 στις Περιφ. Ενότητες Κω-Καλύμνου”.

23. Έγκριση Πρακτικού 2ου σταδίου Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2017-2018-2019.

24. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την “Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ΙΤΒ Βερολίνου 2018”.

25. Έγκριση των όρων διακήρυξης καθώς και ορισμός μελών επιτροπών του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και μ. Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου, προϋπολογισμός 486.724,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

26. Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου Β’/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων – Προϋπολογισμός 3.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

27. Ασφάλιση οχημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων για το 2018 – Προϋπολογισμός 1.810,00€.

28. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου έτους 2018.

29. Έγκριση ορισμού επιτροπής παραλαβής και καταστροφής προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το έτος 2018.

30. Ανάληψη δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δωδεκανήσου.

31. Ανάληψη δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δωδεκανήσου μετά την 1η τροποποίηση του Π/Υ 2018.

32. Έγκριση δέσμευσης ποσών για ανεξόφλητες δαπάνες οικονομικού έτους 2017, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

33. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

34. Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων που αφορούν υποχρεώσεις για έργα, πολυετούς δεσμεύσεις και παράταση αυτών, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.


35. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

36. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ΠΕ Κυκλάδων.

37. Έγκριση μερικής ανάκλησης δεσμεύσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ΠΕ Κυκλάδων.

38. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

39. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

40. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

41. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

42. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

43. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

44. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

45. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

46. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων – Επιτροπής Ενστάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “ALTER ECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας” μέχρι τη λήξη του έργου (30/04/2019), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος MED INTERREG.

47. Δικαστικές υποθέσεις.

48. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

49. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

50. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

51. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email