Συνεδριάζει στις 28/11 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, ώρα 12:00, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Σύρο και Ρόδο, με τα παρακάτω θέματα στην ατζέντα της:

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο οδικού φωτισμού της νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 2. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο οδικού φωτισμού της νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 3.  Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Μυκόνου (2018)”.
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Άνδρου (2018”.
 5. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου”.
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: “Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων”.
 7. Εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σχετικά με την παράταση κατά 14 ημέρες του χρόνου παράδοσης 56 τεμ. Μελανοταινιών τύπου IBM BULL COMPUPRINT 4/43” της προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών για το έτος 2017.
 8. Έγκριση σύνδεσης παροχής ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών του νέου κτιρίου της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων και Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου.
 9. Έγκριση διάθεσης των νέων πιστώσεων των κωδικών εξόδων του Προϋπολογισμού της ΠΕ Δωδεκανήσου σύμφωνα με την 6η Τροποποίηση του ΠΥ 2017 Δωδεκανήσου.
 10. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 11. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 12. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 13. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 14. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 15. Έγκριση πολυετούς διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την “Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΙΤΒ 2018 στο Βερολίνο (07-11/3/2018)”.
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την “Κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΙΤΒ 2018 στο Βερολίνο (07-11/3/2018) και ορισμός μελών της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών – ενστάσεων του άνω διαγωνισμού”.
 17. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 18. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 19. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 20. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις – Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 21. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
 22. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
 23. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
Print Friendly, PDF & Email