Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6/3 το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας

Για τη Δευτέρα 6 Μαρτίου, ώρα 17:00, έχει προγραμματιστεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας. Τα θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Επισκευή λιθόστρωτων κλιμακωτών δρόμων στον Όρμο Φηρών”
  Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μηνάς Καφιέρης
 2. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: “Κατασκευή λιθόστρωτων δρόμων στο Βόθωνα”.
  Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος κα Ρούλα Μπελλώνια-Μενδρινού
 3. Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: “Επισκευή και ανάδειξη Μύλων Εμπορείου”
  Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Καραμολέγκου
 4. Αναγκαιότητα-σκοπιμότητα ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων Δήμου Θήρας – Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το χρονικό διάστημα ενός έτους (2017-2018) ενδεικτικού προϋπολογισμού #257.720# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ανάργυρος Δαρζέντας
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Επισκευή και ανάδειξη Μύλων Εμπορείου”
  Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Καραμολέγκου
 6. Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας με το ποσό των #34.494,15# €
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Καφούρος
 7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.925,28# € στον Κ.Α. 10.6691 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Θήρας έτους 2017 (προμήθεια σημαιοστολισμού).
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Κυριαζής
 8. Έγκριση κατάστασης δαπανών πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων Δήμου Θήρας.
  Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος κα Ιωννα Βαμβακούρη
 9. Έγκριση τοποθέτησης νέας παροχής Φ.Ο.Π. για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καμαρίου”.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ανάργυρος Δαρζέντας
 10. Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ανάργυρος Δαρζέντας
Print Friendly, PDF & Email