Σύστημα HACCP στην επισιτιστική μονάδα του ΓΝ Θήρας

Το σύστημα HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), το οποίο αφορά στην τήρηση των κανόνων υγιεινής από όλους όσους παράγουν, διακινούν, επεξεργάζονται και διαθέτουν τρόφιμα, εφαρμόζει το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας στην επισιτιστική μονάδα του.

Tη συμβουλευτική της υποστήριξη στη μελέτη και διαμόρφωση του Εγχειριδίου για την καταγραφή των διαδικασιών και την εφαρμογή του συστήματος HACCP στο Νοσοκομείο, παρείχε δωρεάν η εταιρεία Excellence & Lean, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ της ΑΕΜΥ.

Προηγήθηκε ειδική εκπαίδευση της Τεχνολόγου Τροφίμων του Γ.Ν. Θήρας στο Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”, καθώς και πολύμηνη προετοιμασία από την ομάδα εργασίας. Για τον έλεγχο των πρώτων υλών της επισιτιστικής μονάδας εγκαταστάθηκαν ψηφιακά θερμόμετρα υπέρυθρων laser στους ψυκτικούς θαλάμους. Επίσης, για τον έλεγχο της ασφαλούς παρασκευής γευμάτων στην κουζίνα του Γ.Ν.Θ. γίνονται χημικές και μικροβιακές αναλύσεις τροφίμων.

Print Friendly, PDF & Email