Τα επιχορηγούμενα επενδυτικά σχέδια της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα Ευγενία Φωτονιάτα, ανακοίνωσε τον «Οριστικό Κατάλογο με τη Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων, τα Επιχορηγούμενα/Ενταγμένα και τα μη Επιχορηγούμενα/Απορριφθέντα Επενδυτικά Σχέδια της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Τα συνολικά επιχορηγούμενα/ενταγμένα επενδυτικά σχέδια της Δράσης ανέρχονται σε 1699, επί συνόλου 2553 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 95.661.180,73€.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ: 20180807-synolikos_oristikos_katalogos

Τα επιχορηγούμενα/ενταγμένα επενδυτικά σχέδια της Δράσης στο Νότιο Αιγαίο είναι 344 και ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ: 20180807-notioaigaio

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here