Τι ορίζει το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ανέγερση ξενοδοχείων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τους όρους δόμησης, στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων είναι δυνατή με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Στη Ζώνη ΙΙ
1.Τουριστικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα ξενοδοχεία τύπου ξενώνα και ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων της τάξης ΑΑ ή Α δυναμικότητας μέχρι 50 κλινών με κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων τα οκτώ (8) στρέμματα.

Στη Ζώνη ΙΙΙ (με εξαίρεση τις ιδιοκτησίες που είναι καταγεγραμμένες στο Μητρώο του Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΟΠΕΚΕΠΕ)

1.Κύρια τουριστικά καταλύματα με κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων τα δεκαπέντε (15) στρέμματα και
– μέγιστο αριθμό ορόφων (2) δύο και μέγιστο ύψος επτά (7,00) μέτρα.
– μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στον όροφο: σαράντα τοις εκατό (40%) της πραγματοποιούμενης δόμησης.
– η στάθμη οροφής τυχόν υπογείου δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο να υπερβαίνει τη στάθμη του εδάφους
περιμετρικά του κτιρίου.
– πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχων, αεραγωγών και συμπαγούς στηθαίου με ύψος μέχρι πενήντα εκατοστά (0,50) του μέτρου. Σε περίπτωση κατασκευής θόλου το ύψος προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μέτρο.

2.Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) με κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων τα δέκα (10) στρέμματα και
– ποσοστό κάλυψης: δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειας του γηπέδου.
– συντελεστής δόμησης: 0,10.
– μέγιστο ύψος των κτιρίων: τέσσερα και μισό (4,50) μέτρα.
– μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.
– απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος εδώ: FEK144_2012

Δείτε όλες τις αναρτήσεις σχετικά με το νέο Προεδρικό Διάταγμα εδώ: https://atlantea.news/tag/horotaxia/

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαφήμιση

Print Friendly, PDF & Email