Το σήμα “Boutique hotels” – Προϋποθέσεις και διαδικασία

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ) έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης των Boutique hotels της χώρας.

Στόχος του ΞΕΕ είναι το Σήμα “Boutique Hotel” να αποτελέσει μέσο διάκρισης και προβολής των ξενοδοχείων που προσφέρουν “μοναδική εμπειρία διαμονής” στους επισκέπτες τους.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας ένταξης στο σήμα “Boutique Hotel”, η οποία είναι ήδη στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης ενός ξενοδοχείου στο σήμα “Boutique Hotel” αποτελούν:
α) το μέγεθος του να ανέρχεται έως τα 60 δωμάτια και
β) να διαθέτει ή να πληροί τις προϋποθέσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε. στην κατηγορία 3* αστέρων και άνω.


Φιλοσοφία & Στόχοι του Σήματος “Boutique hotel”
Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στοχεύει στην ανάπτυξη και την προβολή των μικρών ξενοδοχείων της χώρας, που έχουν επενδύσει στην προσφορά μιας μοναδικής εμπειρίας διαμονής.

Το Πρόγραμμα “Boutique hotel” επιδιώκει να αναδείξει τις προσπάθειες πρωτοποριακού σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών φιλοξενίας στη χώρα μας. Πρότυπα είναι τα μικρά ξενοδοχεία με έντονη προσωπικότητα και ξεκάθαρη διαφοροποίηση ως προς την Αισθητική, τις Παροχές και τις Υπηρεσίες τους. Κάθε ενταγμένο ξενοδοχείο στο σήμα “Boutique hotel” είναι, εξ ορισμού, διαφοροποιημένο, παράλληλα όμως όλα αυτά τα ξενοδοχεία μοιράζονται κοινούς παρανομαστές, όπως:
– το μικρό μέγεθος
– η ιδιαίτερη αισθητική,
– οι μοναδικές παροχές και υπηρεσίες τους.

Τα 3 βασικά συστατικά ενός Boutique ξενοδοχείου που μετουσιώνονται στις 3 βασικές συνιστώσες ένταξης του Σήματος “Boutique Hotel”

το Όραμα…
Αντικατοπτρίζεται στο Concept Σχεδιασμού του ξενοδοχείου και διαπερνά όλες τις πτυχές λειτουργίας του (δωμάτια, εστίαση, αναψυχή).

Παροχές & Υπηρεσίες…
Ικανές να διεγείρουν τις αισθήσεις του επισκέπτη και να τον παρασύρουν στο ταξίδι της Ανακάλυψης.

το Μικρό…
H μικρή δυναμικότητα που επιτρέπει στον επισκέπτη να εξοικειωθεί γρήγορα με το περιβάλλον και να απολαύσει τη φιλοξενία.

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή των ενδιαφερομένων ξενοδόχων παραθέτουμε τον σχετικό σύνδεσμο: www.boutique-hotel.gr, όπου υπάρχουν οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης στο σήμα “Boutique Hotel”.

Print Friendly, PDF & Email