Τροποποίηση σχεδίου πόλεως για την Περίσσα

Μέχρι 13 Μαρτίου η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις

Αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα των Φηρών, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, η πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού της Περίσσας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμού 145/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Όσοι έχουν έννομο συμφέρον καλούνται να λάβουν γνώση του προτεινόμενου σχεδίου και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στον Δήμο Θήρας σε διάστημα 30 ημερών, από την 12η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 13η Μαρτίου 2018.

Η πρόταση του σχεδίου πόλεως βρίσκεται εδώ.

Print Friendly, PDF & Email