Χρονιά ρεκόρ το 2016 για την ανακύκλωση στην Ελλάδα

Σχεδόν 550.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών αξιοποίησε κατά το 2016 η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), αριθμό ρεκόρ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Περισσότεροι από 160.000 μπλε κάδοι και μπλε κώδωνες είναι πλέον τοποθετημένοι σε Δήμους της χώρας, ενώ πάνω από 115.000 δρομολόγια συλλογής πραγματοποιήθηκαν συνολικά προς τα 32 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Η συνολική συνεισφορά στην απασχόληση ξεπερνά τις 2.300 θέσεις εργασίας.

Στην επίτευξη των παραπάνω επιδόσεων, που δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον, συνέβαλαν οι 297 συνεργαζόμενοι Δήμοι, οι 1.893 συμβεβλημένες με την ΕΕΑΑ επιχειρήσεις και κυρίως η στήριξη των 10,1 εκ. πολιτών που συμμετέχουν καθημερινά στο έργο της ανακύκλωσης σε μπλε κάδους και κώδωνες.

Print Friendly, PDF & Email