ΕΣΘΠ: Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων από 19 Μαρτίου – Όλο το πρόγραμμα

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ανακοινώνει σε όλους τους παραγωγούς – μέλη της ότι από την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 θα γίνονται οι Αιτήσεις – Δηλώσεις:

  • για τη στρεμματική ενίσχυση αμπελώνων Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) περιόδου 2018-2019,
  • για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 για όλες τις καλλιέργειες,
  • για την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ 2018

στο Κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων της Ένωσης στα Φηρά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης 2018 από τον λογιστή του κάθε παραγωγού
2. Ο Αριθμός Ταυτότητας ΑΚινήτου (ΑΤΑΚ) για όλα τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια
3. Διεύθυνση email (προσωπικό ήλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Οι παραγωγοί που δηλώνουν για πρώτη φορά θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
1. την Αστυνομική τους Ταυτότητα,
2. το Α.Φ.Μ. σε εκκαθαριστικό ή δήλωση της εφορίας,
3. το Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς και
4. το ηλεκτρονικό Ε9 ή τα ενοικιαστήρια των τεμαχίων τους.

Το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για την υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων στην Ένωση είναι το ακόλουθο:

Print Friendly, PDF & Email