Ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη σε ξενοδοχείο


Επικοινωνία
Επικοινωνήστε με κ. -

Κείμενο αγγελίας

Αναζητούμε συνεργάτες για τη στελέχωση του ξενοδοχείου Afroditi Venus στο Καμάρι.

Ζητείται

Γραμματειακή Υποστήριξη

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Οργάνωση γραφείου, συναντήσεων κ.ά.
 • Καταχώρηση τιμολογίων και άλλων παραστατικών
 • Καλή οργάνωση του αρχείου της εταιρίας

Προσόντα:

 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Ms Office
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και οργάνωση
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και γρήγορης ανταπόκρισης σε καταστάσεις πίεσης

Παρέχονται:

 • Μισθολογικό πακέτο
 • Σταθερή απασχόληση
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλετε βιογραφικό στο hr@afroditivenushotel.gr


Διαφήμιση