Προσωπικό για τμήμα πωλήσεων τουριστικού γραφείου


Επικοινωνία
Επικοινωνήστε με κ. -

Κείμενο αγγελίας

Ζητείται προσωπικό για κάλυψη εσωτερικών θέσεων του τμήματος πωλήσεων σε Γραφείο Γενικού Τουρισμού στην Σαντορίνη.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: Επικοινωνιακές & πωλησιακές ικανότητες, άπταιστα Αγγλικά (2η γλώσσα θα εκτιμηθεί), χρήση υπολογιστή.

Παρέχεται Διαμονή.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο ask@chooseyafy.com.


Διαφήμιση