Τη Δευτέρα, 8/7/2019, δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α119, το Προεδρικό Διάταγμα No 81 που αφορά στη νέα δομή της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στη σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στη μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα:

Συστήνεται Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και καταργείται το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Στο νέο Υπουργείο μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (μέχρι τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών) και διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας.

Συγχωνεύεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου στο εξής θα υπάγεται και η λειτουργία των φυλακών.

Συγχωνεύονται τα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών
σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγχωνεύεται με το Υπουργείο Εσωτερικών και ονομάζεται υπουργείο Εσωτερικών ενώ η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, και προσωπικού, στον Πρωθυπουργό.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μεταφέρεται, ως σύνολο, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών μεταφέρεται, ως σύνολο, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταφέρεται επίσης, ως σύνολο, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μεταφέρεται, ως σύνολο, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται, ως σύνολο, οι εξής υπηρεσίες: (α) η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Εμπορικής και Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, πλην της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας, (β) το Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης (γ) το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο μετονομάζεται σε Γραφείο Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Γενεύης, (δ) η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται επίσης: (α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων (αα) η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας, (αβ) η Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης καθώς και (αγ) τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του καταργούμενου με τις διατάξεις του παρόντος Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, (β) το επιτόπιο προσωπικό που υπηρετεί στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού καθώς και (γ) οι θέσεις και το προσωπικό αποκλειστικά του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ανεξαρτήτως της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην οποία
υπηρετούν.

Στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι παρακάτω φορείς και νομικά πρόσωπα: (α) η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) και (β) ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στον Πρωθυπουργό μεταφέρονται, ως σύνολο, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, η Ειδική Γραμματεία του Εθνικού Τυπογραφείου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς επίσης και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Δείτε το αναλυτικό, πλήρες κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στη νέα δομή της Κυβέρνησης, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α119/8.7.2019 ΕΔΩ

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here