Ανάδειξη της αιγαιακής διατροφής ως υγιεινού διατροφικού προτύπου

Συνεργασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Την προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με σκοπό να αναδειχθεί η αιγαιακή διατροφή ως ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του.

Μέσα από την εν λόγω συνεργασία, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019 και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Προγράμματος Taste the Seasons, πρόκειται να πραγματοποιηθεί συλλογή, αποτύπωση και αξιολόγηση επιστημονικών, πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται με τις διατροφικές πρακτικές των πληθυσμών στην περιοχή του Αιγαίου.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, κοινωνικός εταίρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την περίοδο ήδη της υποψηφιότητάς της για την ανάδειξή της σε Γαστρονομική Περιφέρειας της Ευρώπης και ένα από τα ισχυρότερα Πανεπιστήμια στον κόσμο στον τομέα της έρευνας στον τομέα αυτό, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνα βάσει της οποίας:

– θα συλλεχθούν στοιχεία για τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τις μεθόδους παραγωγής, την προετοιμασία των γευμάτων και τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου
– θα χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω δεδομένα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τα βασικά χαρακτηριστικά της Αιγαιακής διατροφής
– θα γίνει αξιολόγηση και επεξεργασία των χαρακτηριστικών της Αιγαιακής διατροφής, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός διατροφικού προτύπου.

Αντίστοιχα, το δεύτερο στάδιο της έρευνας θα περιλαμβάνει την πιλοτική διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της συμμόρφωσης στο προτεινόμενο Αιγαιακό διατροφικό πρότυπο και δεικτών υγείας στον πληθυσμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή δεικτών υγείας (δηλ. υπέρταση, διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία, κ.ά) και διατροφικών συνηθειών σε δείγμα κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στο προτεινόμενο Αιγαιακό διατροφικό πρότυπο.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι από πλευράς Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι ο κ. Συντώσης Λάμπρος, PhD, Καθηγητής Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Κοσμήτορας της Σχολής Κινησιολογίας και Υγείας του Πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ και η κ. Ψαρρά Γλυκερία, PhD, Επ. Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου και Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Rutgers.

Print Friendly, PDF & Email