Παραλία Καμαρίου (Πηγή: Google Earth)

Με τροπολογία των συναρμοδίων υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, που κατατέθηκε την 1/6/2017, θεσπίζεται το προνομιακό δικαίωμα των ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων, κάμπινγκ ή κέντρων αναψυχής ή ναυταθλητικών σωματείων (που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) για απευθείας μίσθωση, όμορου προς την επιχείρησή τους και τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας του οποίου ζητούν τη χρήση, τμήματος ακινήτου, τη διαχείριση του οποίου έχει η ΕΤΑΔ ΑΕ»

Πρόκειται για παράταση μέχρι 31/12/19 υφιστάμενης διάταξης που είχε λήξει στις 31/12/16 με τη διαφορά ότι περιλαμβάνται και τα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ναυταθλητικά σωματεία.


“Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται αφενός η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ζωής της χώρας και αφετέρου η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της εκμίσθωσης από την ΕΤΑΔ ΑΕ του αναλογούντος τμήματος του ακινήτου» και ότι «διασφαλίζεται η ομαλή και αδιατάρακτη λειτουργία των ως άνω επιχειρήσεων ή σωματείων που είναι όμορα σε αιγιαλό, όπου παρεμβάλλεται ακίνητο τη διαχείριση του οποίου έχει η ΕΤΑΔ ΑΕ καθώς και δρόμος οποιασδήποτε μορφής, προς όφελος της εθνικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού”, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Print Friendly, PDF & Email