Αποχή για τους δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου

Τη συνέχιση της αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου από την άσκηση των καθηκόντων τους από τις 11/6/2017 έως και τις 16/6/2017, σε ένδειξη έντονης διαμαρτυρίας για θέματα δυσλειτουργίας Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Νάξου που επιδρούν αρνητικά στην απονομή της Δικαιοσύνης, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μελών του που συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπμτη 8/6.

Το πλαίσιο χορήγησης των αδειών έχει ως εξής:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Παραγραφές – Προθεσμίες
3. Αναστολές πλειστηριασμών
4. Προσωρινές Διαταγές και συζήτηση αυτών
5. Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής και για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’βαθμό

Δεν απαιτείται άδεια για την κατάθεση των προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης.


Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Για την υποβολή αιτήματος αναβολής, σε περίπτωση αποχής των Δικηγόρων δεν απαιτείται παράβολο υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 του ΚΠολΔ.

Διευκρινίζεται ότι τις ημέρες της αποχής, δεν επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους διαδικαστικών πράξεων στις Γραμματείες των Δικαστηρίων (λήψη αντιγράφων, πιστοποιητικών κ.λ.π), επίσης η υπογραφή και επίδοση αποφάσεων, επιταγών προς πληρωμή και εκτέλεση, εξώδικων δηλώσεων, οι παραστάσεις σε Συμβολαιογραφεία, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Print Friendly, PDF & Email