Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €). Η μίσθωση ορίζεται για έξι (6) έτη και αρχίζει από την πρώτη του μηνός μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.

</br>Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 22/06/2017 και από ώρα 10:00 µέχρι 11:00, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου).

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Θήρας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Φηρά (δίπλα από το τελεφερίκ),
τηλέφωνο 2286028362

Print Friendly, PDF & Email