Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον Πύργο

Dimos_Thiras_newlogoΟ Δήμαρχος Θήρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Πύργου Καλλίστης Θήρας (που βρίσκεται στην έξω πλατεία), με τιμή εκκίνησης 200,00 € μηνιαίως και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 62/2016 Απόφαση της Ο.Ε .

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική χρήση για κατάστημα, γραφεία κλπ, πλην καταστήματος ηλεκτρονικών τεχνικών παιγνίων, κατάστημα ενοικίασης μοτοποδηλάτων & αυτοκινήτων. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.

Η δημοπρασία θα γίνει στo γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016, ώρα 11.30, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακ/θηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 250,00 €, και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Print Friendly, PDF & Email