Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Τρίτη 18 Ιουλίου, ώρα 09:00, με τηλεδιάσκεψη από Σύρο και Ρόδο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, λόγω του κατεπείγοντος των παρακάτω τριών θεμάτων:

1. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης έργου της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση WTM 2017 στο Λονδίνο.
3. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2017 στο Λονδίνο.

Print Friendly, PDF & Email