Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ ΑΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 8/9/2017, όλοι οι εργαζόμενοι πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας θα λαμβάνουν το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών. Η καταβολή του επιδόματος έχει αναδρομικό χαρακτήρα.

Να σημειώσουμε ότι το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται ήδη στο προσωπικό του Νοσοκομείου που προέρχεται από το πρώην Κέντρο Υγείας Θήρας.

Το μηνιαίο εκτιμώμενο κόστος δαπάνης ανέρχεται στις 19.000 ευρώ. Η αναδρομική καταβολή του επιδόματος για το έτος 2016 είναι 105.000 ευρώ και για το έτος 2017 έως 31/7/2017 είναι 126.000 ευρώ.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, στις 27/9/2017, με κωδικό ΑΔΑ: 6ΨΟ1ΟΡΡ3-2Δ5

 

Print Friendly, PDF & Email