Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Επικαιροποίηση – συμπλήρωση του μητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Ε. Δωδεκανήσου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2018″.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, στα Γραφεία της επί της πλατείας Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100 Σύρος στην Ερμούπολη Σύρου, fax: 2281084124 και τηλ. 2281362723, αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) σε κλειστό φάκελο οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως τις 31/12/2018, στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό-κινητό), e-mail και fax, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά.


Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: α) για την Π.Ε. Κυκλάδων, τηλ. 2281362723 και e-mail: dpp@1730.syzefxis.gov.gr και β) για την Π.Ε. Δωδεκανήσου, τηλ. 2241360575 και e-mail: tm.polpro-dod@pnai.gov.gr.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Αρχική Σελίδα – «ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»). Πληροφορίες δίνονται από α) Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (για την Π.Ε. Κυκλάδων), στο τηλ. 2281362723 και β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου (για την Π.Ε. Δωδεκανήσου), στο τηλ. 2241360575 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Print Friendly, PDF & Email