Από τον Δήμο Θήρας ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2011 απεστάλησαν στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών από το νησί μας 465.530 κιλά ανακυκλώσιμα υλικά. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο είχαν μεταφερθεί από τη Σαντορίνη 139.770 κιλά σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του  233%.

Επίσης κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Αποκτήθηκε το νέο ειδικό απορριμματοφόρο ανακύκλωσης χωρητικότητας 16m3
  • Τοποθετήθηκαν πάνω από 50 καινούριοι κάδοι ανακύκλωσης στο νησί μας.
  • Το δίκτυο των μπλε κάδων χαρτογραφήθηκε και αριθμήθηκε.
  • Τα δρομολόγια της ανακύκλωσης έγιναν τακτικά ανά εβδομάδα.
  • Σε συνεργασία με επιχειρήσεις – μεγάλους παραγωγούς πραγματοποιούνται ξεχωριστά δρομολόγια αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών μεγάλου όγκου.
  • Μοιράστηκαν σε σχολεία και στους κατοίκους του νησιού μπλε τσάντες ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Ο Δήμος Θήρας θέλει να ευχαριστήσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού που με τη συμμετοχή και συνεργασία τους συνέβαλλαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεσμεύεται επίσης για την συνέχιση και περεταίρω αύξηση της ανακύκλωσης το 2012 με ημερίδες ενημέρωσης, στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες.

Print Friendly, PDF & Email