Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης, το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:30, στο Μπελλώνειο, στα Φηρά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διαπίστωση απαρτίας
2. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
3. Παρουσίαση πεπραγμένων ΙΜΠΗΣ – Ενημέρωση για την κατάσταση των δικτύων παρακολούθησης
4. Οικονομικός Απολογισμός

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, ώρα 12:30, στον ίδιο χώρο.

Print Friendly, PDF & Email