Προσηλωμένη στη διαρκή και έμπρακτη στήριξη των Μικρών Επιχειρήσεων, η Alpha Bank πραγματοποίησε τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 ενημερωτική ημερίδα στη Σαντορίνη, με θέμα “Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Προοπτικές, Προκλήσεις, Στρατηγική”.

Η εν λόγω ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς αναλόγων ενημερωτικών εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων που διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων συνεργασιών με Μικρές Επιχειρήσεις, καθώς οι εκπρόσωποί τους έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν υπεύθυνα από τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας και να ανταλλάξουν απόψεις μαζί τους για όλα τα επίκαιρα θέματα.

Στην ημερίδα ομιλητές ήταν ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων Ελλάδος Ισίδωρος Πάσσας, η Διευθύντρια της Διευθύνσεως Καταστημάτων Νήσων Αιγαίου και Κρήτης Μαρία Παπαγεωργίου και ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Σπυρίδων Ρεντετάκος. Η θεματολογία επικεντρώθηκε στις προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες και δυνατότητες που παρουσιάζονται στην αγορά Μικρών Επιχειρήσεων.

Διαφήμιση


Τα στελέχη της Alpha Bank αναφέρθηκαν εκτενώς στις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που συμβάλλουν στην υγιή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στο πλαίσιο της ημερίδας επισημάνθηκε ότι ο τουρισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας και παρουσιάσθηκε η πρωτοβουλία της Τράπεζας για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων μέσω των Ευέλικτων Χρηματοδοτικών Εργαλείων Cosme και Innovfin. Μέσω των εν λόγω προγραμμάτων η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις σε βιώσιμες Μικρές Επιχειρήσεις προκειμένου να τις διευκολύνει στην κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω ημερίδας, τα στελέχη της Alpha Bank πραγματοποίησαν συναντήσεις με επιχειρηματίες, με τους οποίους αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς υπήρξε μεγάλη προσέλευση επιχειρηματιών, οι οποίοι επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email