Λήγει τη Δευτέρα 13/3/2017 η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης», που έχει καταρτίσει το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει τις ακόλουθες 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και αγροτικό χώρο, σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων.

1. Αποκλειστική κατοικία
2. Αμιγής κατοικία
3. Γενική κατοικία
4. Πολεοδομικά κέντρα – κεντρικές λειτουργίες πόλης – τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς
5. Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία
6. Κοινωφελείς λειτουργίες
7. Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο
8. Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
9. Χονδρεμπόριο – Εμπορευματικό Κέντρο
10. Τεχνολογικό Πάρκο
11. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης
12. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας
13. Ιδιαίτερες χρήσεις
14. Αγροτική χρήση
15. Περιοχές Προστασίας

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, οι παρακάτω προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις έχουν εμπλουτιστεί ώστε να αποτυπωθεί το εύρος των αλλαγών στον σύγχρονο τρόπο ζωής, των νέων αναγκών καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν.

1. Κατοικία
2. Κοινωνική πρόνοια
3. Εκπαίδευση
4. Κέντρα Έρευνας
5. Αθλητικές εγκαταστάσεις
6. Θρησκευτικοί χώροι
7. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
8. Kαταστήματα/ κτίρια/ κέντρα εμπορίου και παροχής προσωπικών υπηρεσιών:
8.1. Εμπορικά καταστήματα
8.2. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
8.3. Δημοτικές αγορές
8.4. Υπεραγορές
8.5. Πολυκαταστήματα
8.6. Εμπορικά κέντρα
8.7. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα
9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
10. Διοίκηση
11. Περίθαλψη
Α. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία
Β. Δευτεροβάθμιες – Τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν νοσηλεία
12. Χώροι συνάθροισης κοινού
13. Εστίαση
14. Αναψυκτήρια
15. Κέντρα Διασκέδασης, Αναψυχής
16. Ξενοδοχειακά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις – Σύνθετα τουριστικά καταλύματα – Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
17. Στάθμευση (κτίριο – γήπεδο)
17.1. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων
17.2. Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους
18. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Υγραερίου, Φυσικού αερίου
19. Πλυντήρια, Λιπαντήρια αυτοκινήτων
20. Συνεργεία
20.1. Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων
20.2. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς άνω των 9 ατόμων (συμπεριλαμβάνονται τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων – ΣΕΜΕ)
21. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης)
22. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)
23. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
24. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες
25. Επαγγελματικά εργαστήρια (χαμηλής όχλησης)
26. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης, υψηλής όχλησης)
27. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων – Σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων (φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων – πρακτορεία μεταφορών)
28. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς:
28.1. Αεροδρόμια
28.2. Ελικοδρόμια
28.3. Υδατοδρόμια
28.4. Σιδηροδρομικοί σταθμοί
28.5. Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες
28.6. Σιδηροδρομικά αμαξοστάσια, επισκευαστικές μονάδες
28.7. Σταθμοί αστικών Υπεραστικών Λεωφορείων, Τρόλεϊ ,Τραμ
28.8. Χώροι στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν), φορτηγών και τροχόσπιτων
28.9. ΣΕΑ (Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων)
28.10. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ
29 Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)
30. Κέντρα μεταφόρτωσης απορριμμάτων
31 Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, συσκευασιών και υλικών
32. Πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) – Γωνιές ανακύκλωσης
33. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/ Επεξεργασία, διάθεση στερεών τοξικών αποβλήτων
34. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός)
35. Δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές
36. Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, και συναφείς εγκαταστάσεις
37. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
38. Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας
39. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις
39.1 Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
39.2 Γεωργικές Αποθήκες – Βουστάσια – Χοιροστάσια – Πτηνοτροφεία – Μαντριά – θερμοκήπια – δεξαμενές νερού, αντλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές, τροφίμων και άλλες εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα
39.3 Ιχθυοκαλλιέργειες
39.5 Πολυλειτουργικό αγρόκτημα
40. Αστική γεωργία – Λαχανόκηποι
41. Ορυχεία-Λατομεία-Εξόρυξη
42. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
43. Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων υλών
44. Κοιμητήρια, Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν) και Οστών
45. Σωφρονιστικά καταστήματα – φυλακές
46. Εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών
47. Νεκροταφεία ανακύκλωση αυτοκινήτων
48. Ιππόδρομος
49. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
50. Θεματικά πάρκα – λούνα παρκ
51. Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές
52. Καζίνο
53. Τυχερά παίγνια

 

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» μπορείτε να το διαβάστε εδώ.

 

Print Friendly, PDF & Email