medsos_logoΗ περιβαλλοντική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Επόπτη παραλίας για την παραλία της Περίσσας, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης C3 του Έργου: «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες» με ακρωνύμιο «LIFE AMMOS» και κωδικό LIFE12 INF/GR/000985 που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή φυσικού προσώπου (εφεξής ο «Επόπτης παραλίας»). Το έργο LIFE AMMOS στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το γενικότερο πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας που περιλαμβάνει συνδυασμένη χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και παραδοσιακών μέσων ευαισθητοποίησης.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Ο Επόπτης παραλίας θα αναλάβει την εποπτεία/ λειτουργία του ενημερωτικού περιπτέρου (info kiosk) που θα εγκατασταθεί στην παραλία της Περίσσας. Συγκεκριμένα:

• Ενημέρωση επισκεπτών για το Έργο.
• Διανομή σταχτοδοχείων μιας χρήσης σε λουόμενους.
• Καταμέτρηση χρησιμοποιημένων σταχτοδοχείων που θα επιστρέφονται στους ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται στο χώρο που θα εγκατασταθεί το info-kiosk.
• Συλλογή πιθανών σταχτοδοχείων από την παραλία που δεν επιστράφηκαν στον ειδικό κάδο, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της καθαριότητας στην παραλία.
• Ενημέρωση και διανομή υλικού στις τοπικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στο Έργο.
• Συμπλήρωση και αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ειδικής ημερήσιας φόρμας καταγραφής στατιστικών δεδομένων στους Δικαιούχους του Έργου.
• Διεκπεραίωση επικοινωνίας με τα στελέχη της Ομάδας Επικοινωνίας και Διάχυσης Αποτελεσμάτων για την αναφορά πιθανών έκτακτων γεγονότων, των οποίων η ομάδα πρέπει να επιληφθεί αρμοδίως.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το διάστημα 13/06/2014 έως 31/07/2014 και 18/08/2014 έως 15/09/2014 ο Επόπτης θα βρίσκεται στην παραλία κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κατά το διάστημα 01/08/2014 έως 17/08/2014, που πανελλαδικά παρατηρείται η μεγαλύτερη προσέλευση στις παραλίες, ο Επόπτης θα βρίσκεται στην παραλία σε καθημερινή βάση (Δευτέρα με Κυριακή). Η παρουσία του θα είναι οκτάωρη, από τις 10:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το σύνολο της αμοιβής του Επόπτη παραλίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

5. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Κάτοικος της περιοχής υλοποίησης ή γειτνιάζουσας περιοχής.
• Νέος/α ηλικίας 18-30.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ.
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
• Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου.

6. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Mακροχρόνια άνεργος.
• Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Ο Επόπτης παραλίας θα λάβει ειδική εκπαίδευση από στελέχη των Δικαιούχων του LIFE AMMOS, η οποία θα περιλαμβάνει:
• Αναλυτική παρουσίαση στόχων και δράσεων του LIFE AMMOS, των συμμετεχόντων στο Έργο και του ρόλου του καθενός.
• Πληροφορίες γύρω από το πρόβλημα απορριμμάτων καπνιστών, τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, καθώς και τις λύσεις που προκρίνονται για την αντιμετώπισή του.
• Οδηγίες συμπλήρωσης της ημερήσιας φόρμας καταγραφής.
• Βασικές αρχές επικοινωνίας, προσέγγισης και πληροφόρησης κοινού.
• Την ορθολογική χρήση, διανομή και συλλογή των σταχτοδοχείων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 20 Ιουνίου 2014 στο email info@medsos.gr. Για ερωτήσεις και επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά κάθε μέρα και ώρες 10:00 – 16:00 στο 2108228795.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]

Print Friendly, PDF & Email