Ο Δήμος Θήρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες έως 31/05/2017 να απευθυνθούν στην οικονομική υπηρεσία, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην προβολή των επιχειρήσεών τους προσκομίζοντας:

Α) Για τραπεζοκαθίσματα:

1) Αίτηση (παραλαμβάνεται & συμπληρώνεται επί τόπου στο Δήμο)
2) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα τοποθέτησης καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο
3) Ταμειακή απόδειξη του τρέχοντος έτους
4) Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα (του κοινόχρηστου χώρου που αιτούνται)
5) Βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο
6) Φωτοτυπία τελευταίας άδειας κοινόχρηστων χώρων.

Β) Για σταντ με εμπορεύματα:

Ως ανωτέρω, με τη διαφορά ότι αντί για αντίγραφο άδειας λειτουργίας θα πρέπει να προσκομισθεί η έναρξη εργασιών της ΔΟΥ.


Γ) Για αυτοκίνητα και δίτροχα προς εμπορία ή ενοικίαση επί κοινόχρηστου χώρου:

1) Αίτηση (παραλαμβάνεται & συμπληρώνεται επί τόπου στον Δήμο)
2) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα (του κοινόχρηστου χώρου που αιτούνται) στο οποίο να φαίνονται τα ακριβή τ.μ. που καταλαμβάνουν τα προς επίδειξη αυτοκίνητα και δίτροχα επί του κοινόχρηστου χώρου, μπροστά από το κατάστημα που αιτείται την άδεια

Print Friendly, PDF & Email