Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 127/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, ο Δήμος Θήρας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που διατηρούν όμορες στην παραλία ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ και κέντρα αναψυχής, που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θήρας και επιθυμούν να μισθώσουν τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας που βρίσκεται έμπροσθεν της επιχείρησής τους, να απευθυνθούν στη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., προκειμένου να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει στη σύνταξη ολοκληρωμένων αιτήσεων, οι οποίες στη συνέχεια θα κατατεθούν αρμοδίως, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης του τμήματος αιγιαλού το οποίο επιθυμούν να μισθώσουν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., αρμόδιος υπάλληλος κ. Βάιλας Γεώργιος (τηλ. 2286023021, fax 2286023031).

Print Friendly, PDF & Email