Συνεδριάζει την Παρασκευή 24/ 2 / 2012 η Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με θέματα (με κόκκινα γράμματα είναι τα θέματα που αφορούν και στη Σαντορίνη) :

1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου : «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Μαλώνα – Πλατάνια (Β’ Φάση)» Προϋπολογισμού 3.350.000,00€.
2. Εκδίκαση της από 29/11/2011 ένστασης των αναδόχων μελετητών της μελέτης : «Γυμνάσιο Μεσαριάς ν. Θήρας».
3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « Προσθήκη Αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Ρόδου ( Κεραμεικός)».
4. Αποδοχή χρηματοδότησης.
5. Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων/υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων.
6. Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Ιουλίδας και Προσαρμογή σε Πολιτιστικό Πολύκεντρο» αναδόχου BC PERIGRAMMA A.E.
8. Επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πάτμου» Προϋπολογισμού:200.000€.
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Συντήρηση Κτιρίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου».
10.Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αφαλάτωσης Συμπαραγωγής και Τηλεθέρμανσης στο Αγαθονήσι» Προϋπολογισμού: 179.800€ .
11.Έγκριση Μελέτης, Δημοπράτησης και Ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή της Γέφυρας του Ποταμού Μακκαρη» Προϋπολογισμού : 600.000€.
12.Έγκριση Παράτασης Περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση Γυμνασίου – Λυκείου Κάσου» (Β’ Φάση) .
13.Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Π.Ν.Α. (Κυκλάδων – Δωδεκανήσου) Έτους 2012.
14.Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών Διοίκησης – Μεταστέγαση υπηρεσιών », προϋπολογισμού 1.615.000,00€.
15.Ανάθεση δικαστικών υποθέσεων.
16.Έγκριση διαφόρων δαπανών.
17.Έγκριση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας.
18.Έγκριση δράσεων πολιτισμού – αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
19.Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ.Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων.

Print Friendly, PDF & Email