Περισσότερη ευελιξία στον χρόνο και τον τόπο τέλεσης πολιτικών γάμων

Σημαντικές τροποποίησης σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο τέλεσης των πολιτικών γάμων επέρχονται με τον νόμο 4487/17 που ρυθμίζει θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο οποίος βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

Ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει πλέον περισότερες από μια τακτές μέρες την εβδομάδα, χωρίς να αποκλείονται το Σάββατο και η Κυριακή, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα.


Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών
γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και
διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει.

 

Print Friendly, PDF & Email