11.4 C
Santorini
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

Πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις για το παραδοσιακό κλάδεμα

Πρωτοσέλιδα

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θρηραϊκών Προϊόντων ανακοίνωσε ότι πληρώθηκε σήμερα και το 5ο έτος  (2011) της επιδότησης του κλαδέματος (μέτρο 3.15) συνολικής αξίας 505.965 ευρώ που αφορά σε 539 δικαιούχους.

Τα χρήματα έχουν κατατεθεί στον προσωπικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου-αμπελουργού στην Αγροτική Τράπεζα Θήρας.

Η ενίσχυση των αμπελοκαλλιεργητών των νησιών Θήρα και Θηρασία έχει στόχο την προστασία των παραδοσιακών θηραϊκών αμπελώνων και των χαρακτηριστικών τους, όπως έχει διαμορφωθεί στην πορεία των χρόνων.

Με την καθιέρωση του καθεστώτος ενίσχυσης παρέχεται στους δικαιούχους  κίνητρο για να αναλάβουν, πέραν των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ειδικές γεωργικοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις με στόχο:

α) Τη διάσωση των γεωργικών πρακτικών που τείνουν να εκλείψουν κάτω από οικονομικές πιέσεις

β) Την προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και αλλαγή χρήσης μέσω συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας

γ) Τη δημιουργία χώρων οικολογικής αντιστάθμισης

Ένα αμπελοτεμάχιο μπορεί να ενταχθεί στο μέτρο 3.15, εφόσον:

1.  Είναι γεωργική έκταση, η οποία καλλιεργείται με αμπέλια, στα οποία τηρείται το παραδοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» ή στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή «πόστες»).

2.  Είναι νομότυπα φυτεμένο και εγγεγραμμένο στο αμπελουργικό μητρώο ή έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση εγγραφής του.

3.  Έχει ελάχιστη έκταση 0,5 στρέμματα.

Ο δικαιούχος  του μέτρου αναλαμβάνει για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την υπογραφή της σύμβασης να εφαρμόσει στο σύνολο του επιλέξιμου μέρους της εκμετάλλευσής του το οποίο εντάσσεται στο μέτρο, τις παρακάτω δεσμεύσεις:

1. Να διατηρεί  τους αμπελώνες στην παραδοσιακή τους μορφή, τηρώντας το παραδοσιακό κλάδεμα (κυπελλοειδές «γυριστό» ή στεφανωτό», κυπελλοειδές με «κουλούρια» ή «πόστες»).

2. Να διατηρεί  τις αναβαθμίδες, τα περιθώρια και τις συστάδες δένδρων ή  θάμνων, όπου υπάρχουν χωρίς να κάνουν χρήση ζιζανιοκτόνων και φωτιάς.

3. Σε κάθε περίπτωση να τηρεί τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

4. Να δέχεται και να διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχων από τα εθνικά και κοινοτικά όργανα.

5. Να υποβάλλει κατ’ έτος στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Κυκλάδων αίτηση πληρωμής – δήλωση εφαρμογής.

6. Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ)1493/99 και των εφαρμοστικών του κανονισμών  ιδίως σε ότι αφορά τις δηλώσεις συγκομιδής, δηλώσεις παραγωγής, αμπελουργικό μητρώο, ποιοτικό παρακράτημα.

7. Να τηρεί τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως ισχύουν, στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

α) Λίπανση

Να λιπαίνει με τις ποσότητες, το είδος και τις δόσεις όπως ορίζονται από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

β) Φυτοπροστασία

βα. Να μην χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα ή απαγορευμένα σκευάσματα και να τηρεί τη δοσολογία και το χρόνο επέμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

ββ. Να μη χρησιμοποιεί ζιζανιοκτόνα σε ακαλλιέργητα περιθώρια, φυτοφράκτες και ξερολιθιές.

βγ. Κατά την περίοδο της ανθοφορίας να μην κάνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων τοξικών για τις μέλισσες.

βδ. Να τηρεί βιβλίο αγοράς – χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων.

γ) Διαχείριση υπολειμμάτων

γα. Να γίνεται καύση των υπολειμμάτων, μόνο εφόσον υπάρχει σχετική άδεια.

γβ. Να μην εγκαταλείπει υλικά συσκευασίας, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπάσματων, παλαιά εξαρτήματα κλπ. στο χώρο εφαρμογής τους.

δ) Κατεργασία εδάφους

Η κατεργασία του εδάφους (όργωμα) σε κλίσεις άνω του 10% πρέπει να γίνεται κατά τις ισοϋψείς ή να αφήνονται ακαλλιέργητες λωρίδες πλάτους 1-2 μέτρων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται με την παρέμβαση αυτή να καταστρέφονται ακαλλιέργητα περιθώρια, αναβαθμίδες και αγροτικοί δρόμοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”19″]


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

Ροή ειδήσεων

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις για τις άδειες τομής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Νέα δεδομένα θα ισχύουν πλέον στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι  παρεμβάσεις από τρίτους στο επαρχιακό οδικό...