Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Σαντορίνης αποτελείται από 260 ξενοδοχεία. Από αυτά 15 είναι 5 αστέρων και πολυτελείας (5,77%), 81 είναι 4 αστέρων και Α’ κατηγορίας (31,15%), 57 είναι 3 αστέρων και Β’ κατηγορίας (21,92%), 80 είναι 2 αστέρων και Γ’ κατηγορίας (30,77%) και 27 είναι 1 αστέρος και Δ’ κατηγορίας (10,38%) – Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σε επόμενο δημοσίευμα θα παρουσιάσουμε τον αριθμό δωματίων και κλινών ανά αστέρια/κατηγορία. Στα προηγούμενα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα καταλύμματα που λειτουργούν ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και για τα οποία θα δημοσιεύσουμε στοιχεία αργότερα.

Print Friendly, PDF & Email