Πρόσκληση στρατευσίμων 2017 Γ΄ ΕΣΣΟ στο Πολεμικό Ναυτικό

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκδόθηκε εγκύκλιος-διαταγή που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2017 Γ’ ΕΣΣΟ (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017) στο Πολεμικό Ναυτικό. Για κατάταξη στις 28 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου καλούνται οι εξής:

α. Από την Κλάση 2019 (γεννηθέντες το έτος 1998) οι στρατεύσιμοι που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ) Νοτίου Αιγαίου Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης και Αττικής.

β. Από τις Κλάσεις 1994 μέχρι και 2019 (γεννηθέντες από το έτος 1973 μέχρι και το έτος 1998) οι στρατεύσιμοι από όλους τους Νομούς του Κράτους, εφόσον οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι και 30 Απριλίου 2017.

γ. Οι στρατεύσιμοι της περίπτωσης β που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2017 έως και 31 Ιουλίου 2017.

Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί στο Πολεμικό Ναυτικό και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2017 Γ’ ΕΣΣΟ, μπορούν να πληροφορηθούν για την ημερομηνία και τη μονάδα κατάταξής τους εδώ.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης κατάταξης είναι διαθέσιμο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email