Πρόσληψη διευθυντών ιατρών στο Νοσοκομείο Σαντορίνης – Υποβολή αιτήσεων έως 29/8/2017

Μέχρι τις 29 Αυγούστου 2017, ώρα 14:00, είναι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας προκειμένου να καλυφθούν οι παρακάτω τέσσερις συνολικά θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη:

  • Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα
  • Διευθυντής ΤΕΠ – Γενικός Ιατρός (ελλείψει Παθολογίας)
  • Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρός Νεφρολογίας
  • Διευθυντής Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρός Μικροβιολογίας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μοναδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ ΑΕ) καλεί τους ενδιαφερόμοενους υποψηφίους να αποστείλουν -εντός της παραπάνω προθεσμίας- αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email