Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, Ελευθέριος Κραντίνος, προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη μιας/ενός καθαρίστριας/στη με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για το Νηπιαγωγείο Μεσαριάς Θήρας.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκινάει από τις 18/8/2017 μέχρι και τις 28/8/2017 και ώρα 11:00 στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θήρας και στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση των κλειστών φακέλων, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 28/8/2017, μετά τις 12:00.

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (πάνω από ΕΛΤΑ), Φηρά – Θήρας, τηλ. 2286027053 Fax 2286022900, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Print Friendly, PDF & Email