Προβλήματα δυσοσμίας στον βιολογικό του Εμπορείου

Προβλήματα δυσοσμίας συνεχίζουν να παρουσιάζονται σε σημεία του δικτύου του βιολογικού του Εμπορείου, χωρίς να είναι δυνατό να εντοπισθεί η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα.

Ο βιολογικός του Εμπορείου κατασκευάστηκε το 2001 και παραλαμβάνει τα λύματα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Εμπορείου, Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου και Πύργου Καλλίστης. Τα προβλήματα δυσοσμίας εμφανίζονται κατά διαστήματα εδώ και τρία χρόνια από τότε που συνδέθηκε η Περίσσα στο δίκτυο του βιολογικού.


Στον Δήμο Θήρας, σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΘ, εκτός από τον βιολογικό του Εμπορείου λειτουργούν άλλες πέντε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ):

– Επισκοπής Γωνιάς (1998): παραλαμβάνει τα λύματα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Επισκοπής Γωνιάς, Έξω Γωνιάς, Μεσαριάς, Βόθωνα και το Αεροδρόμιο Θήρας.

– Καρτεράδου (1995): παραλαμβάνει τα λύματα μόνο του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρτεράδου.

– Οίας (2002): παραλαμβάνει τα λύματα ολόκληρης της κοινότητας εκτός της Θηρασίας.

– Φηρών (1997): παραλαμβάνει τα λύματα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Φηρών, Ημεροβιγλίου και Βουρβούλου.

– Θηρασίας (2016): Παραλαμβάνει λύματα από τους Οικισμούς Μανωλά και Ποταμού και τα επεξεργάζεται με καινοτόμους μεθόδους (Φωτοκατάλυση, Τεχνητούς Υγρότοπους και Υπερδιήθηση)

 

Print Friendly, PDF & Email