Για την Παρασκευή 28 Ιουλίου, ώρα 12:00, έχει προγραμματιστεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, με τα παρακάτω τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ, κ. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email