Τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 09:00, μέσω τηλεδιάσκεψης από την έδρα της Περιφέρειας στο Κατάστημα της Σύρου και από το Κατάστημα της Ρόδου, για συζήτηση και διατύπωση Γνώμης στο εξής θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

“Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017”

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017 αποτελεί την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016) 2017-2019 για το Έτος 2017 και στο οποίο προσδιορίζονται οι Δράσεις ή τμήματα των πολυετών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (2016) 2017 – 2019 που θα υλοποιηθούν από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το Έτος 2017.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στους ίδιους χώρους και την ίδια ώρα.

Print Friendly, PDF & Email